Trần caro cell

Là hệ thống trần được đan bởi các thanh ngang và có tính nghệ thuật cao phù hợp không gian lớn như nhà ga, sân bay, sảnh chờ.